Số 0 : Ý nghĩa các số 0 trong biểu đồ nhân số học

SỐ 0 trong biểu đồ ngày sinh nhân số học: Số 0 là một biểu tượng hơn là một con số. Số 0 xuất hiện trong nhiều ngày sinh và có ý nghĩa quan trọng...

Số 0 : Ý nghĩa các số 0 trong biểu đồ nhân số học

SỐ 0: Số 0 là một biểu tượng hơn là một con số. Số 0 xuất hiện trong nhiều ngày sinh và có ý nghĩa quan trọng. Theo triết học và toán học, số 0 đại diện cho không gì cả (nếu nó nằm ở tử số) và mọi điều (nếu nó nằm ở mẫu số), là hai đầu vô cực của cái hữu hạn - hai cực mà con người không thể chạm tới trong đời sống vật chất. Vì thế, số 0 hoàn toàn là một biểu tượng bí ẩn, chỉ mức độ huyền bí về mặt tinh thần hay tâm linh đã luôn tồn tại sẵn trong mỗi cá nhân (nhưng thường hiếm khi được phát triển). Bất kỳ ai có từ một con số 0 trở lên trong ngày tháng năm sinh của mình đều có một thiên hướng tâm linh có sẵn mà họ nên nhận biết, vì thiên hướng đó có thể hỗ trợ họ tìm hiểu sâu hơn về nhiều vấn để trong cuộc sống, ví dụ như mục đích sống, sức mạnh của ý nghĩ, tiến trình tái sinh...

Tài liệu mình tham khảo để tổng hợp là từ các kênh chính thống của cô Quỳnh Hương.

  • The Complete Book of Numerology – Cuốn sách Toàn diện về Thần số học, TS. David A. Phillips, NXB. Hay House, 1992
  • Lược trích, dịch và giới thiệu: Lê Đỗ Quỳnh Hương
  • Thứ tư 04/08/2021
  • 8855
Tra cứu