Các mũi tên trong Nhân số học là gì ?

Trên Biểu đồ ngày sinh của nhân số học, ba con số nằm kế nhau theo một hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo sẽ tạo thành các Mũi tên chỉ đặc điểm; hoặc ba ô số trống năm kế nhau ở các vị trí tương tự cũng vậy.

Các mũi tên trong Nhân số học là gì ?

Các mũi tên trong Nhân số học là gì ?

Trên Biểu đồ ngày sinh, ba con số nằm kế nhau theo một hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo sẽ tạo thành các Mũi tên chỉ đặc điểm; hoặc ba ô số trống năm kế nhau ở các vị trí tương tự cũng vậy. Mỗi ba con số nằm kế nhau sẽ tạo nên Mũi tên chỉ đặc điểm vượt trội hoặc ưu điểm của một cá nhân. Ngược lại, ba con số vắng mặt nằm kề nhau sẽ tạo nên Mũi tên chỉ điểm yếu đáng chú ý của người đó. Tin vui là khi chúng ta nhận ra những nhược điểm của mình qua dãy ô số trống, nếu có ý thức thay đổi thì chúng ta sẽ có thể khắc phục những nhược điểm đó bằng cách tham gia những hoạt động giúp phát triển các thế mạnh hay đặc điểm của những con số vắng mặt, từ đó cải thiện cuộc sống của mình. Có bảy cặp Mũi tên mạnh - yếu, cùng với một Mũi tên Kế hoạch 1-2-3.

 

Tổng cộng là 15 Mũi tên chỉ đặc điểm, bao gồm :

Mũi tên 1-5-9 là mũi tên quyết tâm; và Mũi tên trống 1-5-9 là mũi tên trì hoãn

Mũi tên 3-5-7 là mũi tên tâm linh; và Mũi tên trống 3-5-7 là mũi tên hoài nghi

Mũi tên 3-6-9 là mũi tên trí tuệ; và Mũi tên trống 3-6-9 là mũi tên trí nhớ ngắn hạn

Mũi tên 2-5-8 là mũi tên cân bằng cảm xúc; và Mũi tên trống 2-5-8 là mũi tên nhạy cảm

Mũi tên 1-4-7 là mũi tên thực tế; và Mũi tên trống 1-4-7 là mũi tên thiếu trật tự

Mũi tên 1-2-3 là mũi tên kế hoạch

Mũi tên 4-5-6 là mũi tên ý chí; và Mũi tên trống 4-5-6 là mũi tên uất giận

Mũi tên 7-8-9 là mũi tên hoạt động; và Mũi tên trống 7-8-9 là mũi tên thụ động

 

Khắc phục các mũi tên trống như nào?

Có nhiều phương pháp khắc phục các mũi tên trống. Trong đó có các phương pháp như:

  • Tạo lập các thói quen khắc phục các nhược điểm của mũi tên trống
  • Thay đổi tên gọi để điền các con số ảo nhằm xóa mũi tên trống
  • Sử dụng các vật dụng, đồ vật gắn với con số giúp bổ sung vào biểu đồ ngày sinh.

Nhìn chung, các phương pháp trên đều có hiệu quả. Tùy mỗi người sẽ có cách phù hợp khác nhau. Để biết chi tiết hơn, bạn có thể tra cứu nhân số học cho bản thân để hiểu rõ, hoặc tìm hiểu bài viết điền các con số ảo vào ô trống.

  • Thứ hai 09/08/2021
  • 13150
Tra cứu