Số 9 cô độc trong nhân số học là gì ?

Với nhân số học, khi số 9 xuất hiện nhiều trong Biểu đồ ngày sinh có nghĩa là nhiều con số khác sẽ vắng mặt. Và nếu quanh số 9 thiếu những số 5 , 6 và 8, thì người sở hữu biểu đồ này hoặc sẽ có tính lý tưởng thiếu thực tế, hoặc có tham vọng không thể thực hiện, hoặc cả hai yếu tố này cùng lúc.

Số 9 cô độc trong nhân số học là gì ?

Khi số 9 xuất hiện nhiều trong Biểu đồ ngày sinh có nghĩa là nhiều con số khác sẽ vắng mặt. Và nếu quanh số 9 thiếu những số 5 , 6 và 8, thì người sở hữu biểu đồ này hoặc sẽ có tính lý tưởng thiếu thực tế, hoặc có tham vọng không thể thực hiện, hoặc cả hai yếu tố này cùng lúc. Nếu chỉ có một số 9 bị cô lập, đó là tín hiệu cho thấy tham vọng hoặc hoài bão không được thực hiện. Hai số 9 bị cô lập cho thấy lý tưởng thiếu thực tế .

Trường hợp có ba hay bốn số 9 bị cô lập thì có thể cho thấy cả hai yếu tố trên. Với những gì chúng ta đã biết từ cách khắc phục những con số cô lập khác (như số 1, 3, 7), ta có thể “ điền ” các con số ảo vào các ô trống trên biểu đồ bằng cách thực hiện các hoạt động mang yếu tố đặc trưng của các số 5, 6 và 8. Trong đó, các hoạt động làm tăng đặc trưng của số 5 là quan trọng nhất nếu Biểu đồ ngày sinh không có số 7, vì số 5 này sẽ nối số 9 với đặc điểm biểu đạt thông qua “ cái tôi ” của số 1, tạo thành trục chéo đầy đặn 1-5-9. Nếu biểu đồ có sẵn số 7, sức mạnh của cả 5 và 8 đều cần được phát triển để kích hoạt tối đa sự liên kết giữa tính lý tưởng và tham vọng của số 9 với Trục ngang Thể chất, vốn gắn liền với tính thực tế. Không có Số 9 Trong Ngày Sinh Điều này không có nghĩa là người này không có trách nhiệm, hoài bão hay lý tưởng. Nó chỉ là sự nhắc nhở rằng các cá nhân đó cần nỗ lực hơn nữa để thể hiện những giá trị này rõ nét hơn, để tạo nên một xã hội hài hòa, luôn tiến về phía trước với sự cân bằng và ổn định.

Để điền các con số ảo bạn tra cứu tại đây

  • Thứ ba 20/07/2021
  • 13033
Tra cứu