Con số tên riêng là gì?

Khía cạnh thứ ba về mặt Nhân số học của tên riêng chính là chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến nguồn sức mạnh chung cho cái tên này, được gọi là Con số tên riêng. Nó có liên quan, nhưng không mạnh bằng con số chủ đạo. Con số của tên riêng được hình thành từ tổng của Con số linh hồn và Con số biểu đạt, sau đó cũng quy về một con số nằm trong khoảng từ 2 đến 11, và trường hợp ngoại lệ 22/4 - giống cách tính Con số chủ đạo.

Con số tên riêng là gì?

Khía cạnh thứ ba về mặt Nhân số học của tên riêng chính là chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến nguồn sức mạnh chung cho cái tên này, được gọi là Con số tên riêng. Nó có liên quan, nhưng không mạnh bằng con số chủ đạo. Con số của tên riêng được hình thành từ tổng của Con số linh hồn và Con số biểu đạt, sau đó cũng quy về một con số nằm trong khoảng từ 2 đến 11, và trường hợp ngoại lệ 22/4 - giống cách tính Con số chủ đạo.

Lưu ý: Hãy chọn cái tên được sử dụng nhiều nhất, bất kể đó là tên chính thức, tên thân mật, biệt danh, nghệ danh hay cái tên mà bạn tự lựa chọn. Tầm ảnh hưởng của con số tên riêng nằm ở mối quan hệ giữa nó với con số chủ đạo, chứ không phải là ý nghĩa của bản thân con số này. Con số tên riêng có thể mang lại sự cân bằng hoặc củng cố thêm sức mạnh Con số chủ đạo. Cụ thể: Nếu con số tên riêng trùng với con số chủ đạo, nó sẽ củng cố để đảm bảo những lợi thế của Con số chủ đạo được phát huy tối đa. Nếu con số tên riêng khác với con số chủ đạo, nhưng vẫn cùng nằm trên một Trục ngang (Trục ngang Thể chất: số 4,7,10 ; Trục ngang Tinh thần: số 2,5,8,11 ; Trục ngang Trí não:  số 3,6,9 ; riêng số 22/4 thuộc cả Trục ngang thể chất lẫn Tinh thần ), thì nó sẽ làm cân bằng sức mạnh đặc trưng của Trục ngang đó.

Nếu Con số tên riêng nằm trên Trục ngang khác với Trục ngang của Con số chủ đạo, người sở hữu nó sẽ được hưởng những sóng rung đa dạng, từ đó mở rộng phạm vi của các đặc điểm tính cách. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục tính Con số tên riêng của những trường hợp trước.

 

  • Thứ sáu 13/08/2021
  • 5459
Tra cứu