Số 7 cô độc trong nhân số học là gì ?

Trong nhân số học, Số 7 - nằm ở góc dưới cùng bên phải có khả năng rơi vào tình trạng “ bị cô lập ” nếu xung quanh nó không được bao bọc bởi các con số 4 , 5 , 8, hoặc ít nhất là một trong ba Con số này.

Số 7 cô độc trong nhân số học là gì ?

Số 7 - nằm ở góc dưới cùng bên phải có khả năng rơi vào tình trạng “ bị cô lập ” nếu xung quanh nó không được bao bọc bởi các con số 4 , 5 , 8, hoặc ít nhất là một trong ba Con số này. Sự xuất hiện của những số 7 bị cô lập có ý nghĩa rằng những bài học hy sinh đến với bạn trong một, hai hoặc cả ba khía cạnh đề cập ở trên (tùy thuộc theo số lượng số 7 xuất hiện trong ô này) sẽ lặp đi lặp lại, với mức độ ngày càng nặng nề hơn, mỗi lúc một cam go hơn... cho đến khi bạn nhận ra bài học mà bạn cần phải học.

Chỉ khi đó, những bài học ” như vậy mới dừng lại. Vì vậy, những người thuộc nhóm này không còn cách nào khác ngoài việc dũng cảm nhìn vào sự thật để nhận ra giá trị to lớn của “ Số 7 bị cô lập ” : Số 7 đại diện cho sự lĩnh hội những triết lý sâu sắc, do đó bản thân người sở hữu những “ Số 7 bị cô lập ” sẽ có khả năng vượt trội trong việc cảm nhận những triết lý này.

Những người thiếu số 7 trên Biểu đồ ngày sinh sẽ nằm trong hai trường hợp: Hoặc là họ đã vượt qua bài học hy sinh trong những kiếp sống trước, nên kiếp này không cần học lại nữa (thật đáng mừng); hoặc là họ chưa hiểu được giá trị của sự hy sinh và phải chủ động nỗ lực để hiểu được giá trị này (trường hợp này phổ biến hơn).

Nói cách khác, các trường hợp không có số 7 trong ngày sinh sẽ thuộc một trong hai nhóm : Hoặc là linh hồn đã rất già (đã vượt qua bài kiểm tra hy sinh này) ; Hoặc là linh hồn còn khá non trẻ, chưa học tới “ bài hy sinh ” . Đây là nhóm chiếm đa số. Bởi vì sớm muộn chúng ta cũng phải bước vô chặng “ bài thi hy sinh ” này, nên nếu ai biết nghĩ thì đời này chúng ta hãy chủ động “ hy sinh ở thể chủ động ” để tránh rơi vào trường hợp bị vũ trụ “ bắt phải hy sinh ” với nhiều tổn thất nặng nề. “ Hy sinh chủ động ” đây có thể hiểu là hy sinh phần thời gian của mình để giúp đỡ người khác, hoặc muôn loài, hoặc môi trường, hy sinh một phần tiền bạc mình kiếm được cho các hoạt động hay tổ chức thiện nguyện; hy sinh tình yêu của mình cho những người già neo đơn, trẻ em mồ côi cơ nhỡ hay người ốm đau bệnh tật thiếu người chăm sóc, hy sinh tâm sức của mình cho cha mẹ, người lớn tuổi ...

Để điền các con số ảo bạn tra cứu tại đây

  • Thứ ba 20/07/2021
  • 11066
Tra cứu